การเลือกและเตรียมสตรอว์เบอรี่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการกำกับดูแลสตรอว์เบอรี่แคลิฟอร์เนีย(The California Strawberry Commission) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่เน้นการปลูกและให้ความรู้เกี่ยวกับสตรอว์เบอรี่ แนะนำวิธีการเลือกและเก็บรักษาว่า

- ให้เลือกผลสตรอว์เบอรี่ที่มีสีแดงทั่วกันทั้งลูก ไม่มีรอยช้ำ มีขั้วสีเขียวติดอยู่กับผล

- หลังจากซื้อไม่ควรล้างทันที แต่ควรเก็บใส่ในภาชนะที่แห้งและมีฝาปิด โดยวางกระดาษอเนกประสงค์แผ่นใหญ่(ลงที่ก้นภาชนะ)    ต่อจากนั้นจึงเรียงสตรอว์เบอรี่ลงไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ผลซ้อนกันเพื่อป้องกันการช้ำ ซึ่งอาจจะทำให้เสียคุณค่าทาง         อาหารปิดฝาให้สนิท นำไปแช่ตู้เย็น

- ก่อนนำมาประกอบอาหารควรล้างให้สะอาด โดยล้างผ่านน้ำไหลประมาณ 1-2 นาที เช็คผลเบาๆ ด้วยกระดาษอเนกประสงค์ แล้ว   จึงดึงขั้วออก ตรงกันข้าม หากดึงขั้วออกแล้วล้างน้ำจะทำให้ผลดูดซับน้ำไว้ เมื่อนำมากินหรือปรุงเป็นอาหารรสชาติจะไม่อร่อย

Visitors: 18,745