Bendito Farm

            จากแรงบันดาลใจของความรักในธรรมชาติ, ความสงบ และวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวปาย แม่ฮ่องสอน ทางทีมบริหารได้พัฒนารีสอร์ทเล็กๆ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และริเริ่มการปลูกไร่สตรอว์เบอร์รี่อินทรีย์, ข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2554

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสตรอว์เบอร์รี่ ที่มีความรักในความเป็นธรรมชาติของปายและมีความมุ่งมั่งที่จะไม่ใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักเองในรีสอร์ทแนวธรรมชาติ  จนปี 2558 เราได้รับการรับรอง Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และพบข้อดีของการปลูกพืชแบบอินทรีย์ ซึ่งให้รสชาติดีกว่า แต่ผลผลิตมีจำนวนไม่มากเท่าการปลูกพืชที่ใช้ ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

            เบนดิโต้ ฟาร์ม เป็นฟาร์มตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ปาย ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ แยกเป็นส่วนปลูกสตรอเบอร์รี่ในโรงเรือนและนอกโรงเรือน เฉพาะในโรงเรือนมีการสร้างแบบลอยฟ้า เนื้อที่ประมาณ 2000 ตารางเมตร 

              เบนดิโต้ ฟาร์ม มีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบ Smart Farm คือ Green House Farm (ปลูกในโรงเรือน) และระบบเปิด โดยปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ ด้วยระบบ Smart Farm ซึ่งผักและผลไม้ที่ทาง Farm ปลูกมีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100% เพื่อสนับสนุนการปลูกเกษตรกรภายในประเทศ 

              เบนดิโต้ ฟาร์ม ปลูก Strawberry ด้วยระบบ Hydroponic แบบแขวน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากออสเตรเลีย โดยทางฟาร์มได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบงาน พร้อมระบบมาตรฐานที่เหมือนกับสตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ระบบการปลูก, ระบบจัดการ และโรงเรือน Packing.

นอกจากนั้นการปลูกในโรงเรือนจะช่วยแก้ปัญหาการผลผลิตให้มีได้ตลอดทั้งปี มีระบบการจ่ายน้ำปุ๋ยเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถปรับอุณหภูมิโดยการ spray หมอก พัดลม และเปิดม่านบังแสงได้โดยอัตโนมัติ  มีการถ่ายเทลมจากภายนอกบางส่วนเพื่อให้ต้นไม้และพืช มีความสุข

                 โรงเรือน Packing ที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม จะมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ห้องแล็ปวิจัยและโรคของพืชอย่างทันสมัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทีมงานที่ปรึกษาจากออสเตรเลีย   นอกจากนั้นฟาร์มหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย (ในปี 2558 ได้รับการรับรองตราเกษตรอินทรีย์ ประเภทสตรอว์เบอร์รี่) ในนาม Sweet Memories-Pai Farm ช่วง ธันวาคม-มีนาคมทุกปีจะมีลูกค้านักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะชิมและเก็บสตรอว์เบอรี่สดๆ ในไร่

         เรามีความสุขกับการที่ผลผลิตของเรามีคุณภาพ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ เหมือนสมาชิกในครอบครัว   ดังนั้น BenditoFarm จึงเป็นไร่แห่งความสุขที่พร้อมจะส่งมอบผลิตผลคุณภาพ และพร้อมร่วมมือกับชุมชนตำบลทุ่งยาว เพื่อดูแลคุณภาพสตรอว์เบอร์รี่ของเราอย่างสม่ำเสมอ


  • คือเบอรี่ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนโดยทั่วไปนี้ ได้รับการยกย่องถึงคุณสมบัติในการบำบัดโรคมาแต่ครั้งสมัยโรมโบราญ ด้วยเหตุที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ปริมาณสตรอว์เบอรี่ที่เสิร์ฟกันโดยเฉลี่...

  • คณะกรรมการกำกับดูแลสตรอว์เบอรี่แคลิฟอร์เนีย(The California Strawberry Commission) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่เน้นการปลูกและให้ความรู้เกี่ยวกับสตรอว์เบอรี่ ...
Visitors: 18,043