เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสตรอเบอร์รี่ ที่มีความรักในความเป็นธรรมชาติของปาย แม่ฮ่องสอน โดยเมื่อ 4 ปีก่อน เริ่มต้นจากการปลูกสตรอเบอร์รี่ ,ข้าวและผักสลัด บนที่ดินที่ผู้คนส่วนใหญ่ ปลูกถั่วเหลือง และกระเทียม เรามีความมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักเองในรีสอร์ทแนวธรรมชาติ

               จนปี 2558 เราได้รับการรับรอง Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขณะนี้เราได้ตั้งบริษัท เบนดิโต้ฟาร์ม โดยใช้ระบบปลูก Smart Farm ไฮโปรโปนิกจากประเทศออสเตรเลีย
 
                    ระบบปลูกสตรอเบอร์รี่ลอยฟ้าในโรงเรือนที่นำเข้าพันธุ์ลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ผลผลิตสามารถออกได้ทั้งปีและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียมาจัดระบบโรงเรือนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าออสเตรเลีย มาจัดระบบโรงเรือนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าออสเตรเลียและสากล เน้นการดูแลสตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษ เรามีความสุขกับการที่ผลผลิตของเรามีคุณภาพ และเราได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนสมาชิกในครอบครัวฟาร์มของเราได้ใบรับรองมาตรฐานGAP 
นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สนช. นวัตกรรมแห่งชาติ

               ดังนั้น Bendito Farm จึงเป็นไร่แห่งความสุขที่พร้อมจะส่งมอบผลิตผลคุณภาพและสดจากไร่ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทีมผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,SMEs Bank,ITAP,อาจารย์ อาณัติ ตันโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนทุ่งยาว

 


Visitors: 18,746